Strona główna Akty prawne

Akty prawne

Kodeks postępowania cywilnego. ( k. p. c )
Zobacz → 

Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji. ( U. o K. S. i E. )
Zobacz  

Kodeks etyki zawodowej komornika sądowego
Zobacz  

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Zobacz → 

Ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. ( u. z. r. )
Zobacz 

Kodeks karny wykonawczy. ( k. k. w. )
Zobacz →