Strona główna Postępowanie egzekucyjne

Postępowanie egzekucyjne

Zasięg działania:

 • Cała Polska

Tytuł wykonawczy / wniosek o wszczęcie egzekucji przyjmujemy w formie:

 • Papierowej,
 • Elektronicznej przez system EPU (e-sad.gov.pl), (Nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym).

Sposób poszukiwania majątku:

 1. Renta i emerytura:
 2. Rachunek bankowy:
  • Zapytanie o rachunek bankowy dłużnika przez system zapytań elektronicznych „OGNIVO” (kir.com.pl),
  • Zapytanie o rachunek bankowy dłużnika w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
 3. Ruchomości:
  • Zapytania o pojazdy mechaniczne do CEPIKu wysyłane pocztą elektroniczną (cepik.gov.pl).
 4. Wierzytelności:
  • Zapytania do Urzędu Skarbowego.
 5. Nieruchomości:
  • Zapytania do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych,
  • Zapytanie do Spółdzielni Mieszkaniowych celem ustalenia przysługującego dłużnikowi spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,
  • Zapytania do Ewidencji Gruntów.
 6. Inne:

Posiadamy dostęp do elektronicznej bazy danych Biura Ewidencji Ludności (BEL) umożliwiającej ustalenie danych adresowych dłużnika.

Wysokość standardowej zaliczki:

 • Opłata stała za odpowiedź z ZUS-u 41,11 zł dotycząca jednego dłużnika,
 • Opłata za jeden list polecony z potwierdzeniem odbioru 5,15 zł,
 • Opłata za czynności terenowe poza miejsce urzędowania komornika zgodnie z taryfikatorem urzędowym,
 • Opłata za zapytania przez system „OGNIVO” cennik obowiązujący od 01-02-2014

W podstawach działania komornika zostanie wysłane zapytanie do poniższych banków, za które nie będzie pobrana opłata:

Lp. Nazwa banku
1 Bank Millennium S.A.
2 PLUS BANK S.A.
3 ING Bank Śląski S.A.
4 BZ WBK S.A.
5 Bank Gospodarstwa Krajowego
6 Pekao S.A.
7 Nordea Bank Polska S.A.
8 Euro Bank S.A.
9 Deutsche Bank Polska S.A.
10 Deutsche Bank PBC S.A.
11 Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.
12 HSBC Bank Polska S.A.
13 BNP Paribas S.A. Oddział w Polsce
14 Alior Bank S.A.
15 PKO BP S.A.
16 Volkswagen Bank Polska S.A.
17 BRE Bank S.A.
18 Getin Noble Bank S.A.
19 Bank Handlowy w Warszawie S.A.
20 IDEA Bank S.A. (dawny GMAC Bank Polska S.A.)

 

Dodatkowo po wpłacie zaliczki na wydatki w wysokoś 9,24 zł brutto komornik wyśle zapytanie do poniższych banków:

Lp. Nazwa banku Opłata za zapytanie
21 FM Bank S.A. 1,54 zł brutto
22 Bank Pocztowy S.A. 1,54 zł brutto
23 Dz Bank Polska S.A. 1,54 zł brutto
24 Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. 1,54 zł brutto
25 Svenska Handelsbanken AB S.A. Oddział w Polsce 1,54 zł brutto
26 Danske Bank A/S S.A. Oddział w Polsce 1,54 zł brutto
Razem 9,24 zł brutto

 

Polityką naszej kancelarii jest ciągłe udoskonalanie procesów informatycznych w taki sposób, aby proces egzekucji odbywał się w jak najkrótszym czasie, sposób komunikacji z innymi instytucjami był maksymalnie skrócony w czasie i generował jak najniższe koszty a wymiana danych z wierzycielami upraszczała nam i Państwu pracę.

Komornik Monika Talarczyk posiada Certyfikat Kwalifikowany umożliwiający podpisywanie i wysyłanie dokumentów w formie elektronicznej. Mam nadziej, iż charakter naszej działalności odpowiada Państwa wymaganiom oraz oczekiwaniom, zapraszam do współpracy.

Formularze: