Strona główna Elektroniczne postępowanie upominawcze

Elektroniczne postępowanie upominawcze

Jedną z czynności i narzędzi przewidzianych i stworzonych w celu przedstawienia roszczeń pieniężnych dochodzonych na podstawie przepisów rozdziału 3; działu V tytułu VII księgi pierwszej części pierwszej Kodeksu postępowania cywilnego jest Elektroniczne Postępowanie Upominawcze.

Na drodze kształtowania się nowych narzędzi zostało ono wyodrębnione i uczynione samodzielnym, autonomicznym postępowaniem, które obecnie przyjmuje przede wszystkim formę wezwania do natychmiastowego uregulowania zadłużenia. EPU może być wykorzystane tylko w tych sprawach, które odznaczają się czytelnością, brakiem niejasności, a co za tym idzie – nie wiążą się z koniecznością przeprowadzenia postępowania dowodowego.

Nakaz zapłaty wydany w elektronicznym postępowaniu upominawczym ma postać wyłącznie elektroniczną. Dostępny jest (na specjalnej platformie) jedynie po wprowadzeniu niepowtarzalnego kodu złożonego z dwudziestu znaków (kod ten zostaje przedstawiony na wydruku weryfikacyjnym). Wszystkie te operacje mogą być przeprowadzone za pośrednictwem systemu teleinformatycznego e-sądu http://www.e-sad.gov.pl/.

Klauzula wykonalności wydana w EPU dostępna jest wyłącznie w formie elektronicznej. Nie zmienia to jednak faktu, iż razem z nakazem zapłaty jest dokumentem ważnym w świetle prawa. W systemie teleinformatycznym e-sądu http://www.e-sad.gov.pl/ znajdą Państwo wszystkie niezbędne informacje oraz wydane akty.