Strona główna Właściwość

Właściwość

map

Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości (art. 46. § 1 k.c.) oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

W przypadku wyboru komornik, może on działać poza obszarem swojego rewiru komorniczego (Dz.U. z 2006r. Nr 167 poz. 1191 z późn .zm).

Zakres właściwości miejscowej dla egzekucji z nieruchomości Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu Moniki Talarczyk obejmuje obszar właściwości Sądu Rejonowego w Kaliszu tj.:.

Powiat kaliski:

 • Gmina i miasto Kalisz
 • Gmina Blizanów
 • Gmina Brzeziny
 • Gmina Ceków
 • Gmina Godziesze Wielkie
 • Gmina Koźminek
 • Gmina Lisków
 • Gmina Mycielin
 • Gmina Opatówek
 • Gmina i miasto Stawiszyn
 • Gmina Szczytniki
 • Gmina Żelazków

Rejestr kancelarii Komorników Sądowych przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu Dawid Bielan

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu Daniel Twardy

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu Józef Kolański

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu Edyta Krowiak-Machanek

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu Karol Szczygiecki

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu Monika Talarczyk

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu Leszek Tuzimek