Strona główna Kancelaria komornicza

Kancelaria komornicza

Komornik Sądowy Monika Talarczyk jest absolwentem Uniwersytetu Szczecińskiego Wydział Prawa i Administracji, który ukończyła w 2005 roku. Egzamin Komorniczy zdała w 2008 roku osiągając ocenę celującą. Decyzją Ministra Sprawiedliwości Rzeczpospolitej Polskiej Krzysztofa Kwiatkowskiego z dnia 11 sierpnia 2011 roku została powołana na stanowisko komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu.

Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu Moniki Talarczyk została objęta 10 października 2011 roku. Obecnie prowadzona Kancelaria powstała na fundamentach Kancelarii Komornika Sądowego Rewiru II przy Sądzie Rejonowym w Kalisz przejmując jej dorobek oraz wykwalifikowaną kadrę.